Silkspan

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เที่ยวฝรั่งเศส เมืองลาแฟ ชิมอาหารร้านดัง และลองชิมเครื่องดื่มคล้ายโซดา SAN PELLEGRINO TERME อิ่มอร่อยมาก อาหารดีและถูก ที่ร้าน sushi grill wok กับแหล่งท่องเที่ยวมากมาย LAFIER FRANCE สุดยอด เมืองประวัติศาสตร์ สวยงาม คลาสสิค

เที่ยวฝรั่งเศส เมืองลาแฟ ชิมอาหารร้านดัง กับแหล่งท่องเที่ยวมากมาย LAFIER FRANCE
เอกสารสำคัญประจำตัว 
ภายหลังประกาศใช้ ข้อตกลงเช็งเก้น พลเมืองสหภาพยุโรปสามารถเดินทางผ่านพรมแดนของฝรั่งเศสได้โดยเสรี แต่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางในกรณีที่มีการเรียก ตรวจ ส่วนผู้ถือสัญชาติไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าฝรั่งเศส (รายละเอียด ขั้นตอนการขอวีซ่า) ส่วนผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง จะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดาและมารดาติดตัวมาด้วย

ค่าธรรมเนียมการบริการ ( Tip and Service Charge ) 
ตามกฏหมายฝรั่งเศส ร้านอาหารหรือภัตตาคาร สามารถคิดค่าเซอร์วิสชาร์จได้ ประมาณ 10-15% ของราคาอาหาร ดังนั้นการทิปอาจจะไม่จำเป็นเท่าไรนัก แต่คนส่วนมากมักจะทิ้งเศษเหรียญ ไม่ว่าจะกินกันในจำนวนเงินแค่ไหนก็ตาม หรือถ้าเราพอใจการบริการของเขา ก็อาจจะทิปให้มาก ควรให้ทิปตอนใช้บริการ รถแท็กซี่, ร้านกาแฟ หรือ โรงภาพยนตร์ด้วย

โทรศัพท์ 
โทรศัพท์สาธารณะในฝรั่งเศสมีทั้งแบบใช้บัตรและแบบหยอดเหรียญ ถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆ มักจะเป็นแบบใช้บัตร บัตรโทรศัพท์มี 2 มูลค่า คือ 40 ฟรังค์ มี 50หน่วย และ 96 ฟรังค์ มี 120 หน่วย หากจะโทรศัพท์กลับมาเมืองไทยขอแนะนำให้ใช้บัตรโทรศัพท์จะสะดวกกว่าแบบหยอด เหรียญ หาซื้อบัตรโทรศัพท์ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ แผงขายหนังสือที่มีอยู่ทั่วไป หรือตามสถานีรถไฟ และร้านขายของที่มีเขียนป้ายติดว่าจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ หรือ "Telecarte" หากจะโทรศัพท์มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์สาธารณะจะต้องหมุน 19+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ หากอยู่ที่เมืองอื่นๆในฝรั่งเศส นอกเหนือจากเมืองปารีสและต้องการจะโทรศัพท์มายังปารีส หมุนหมายเลข16+1+หมายเลขที่ต้องการ 
ถ้าอยู่ในปารีสและต้องการโทรศัพท์ไปยังเมืองอื่นๆ ให้หมุนหมายเลข 16+หมายเลขที่ต้องการ หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้ 13-โอเปอร์เรเตอร์ 1614-โอเปอร์เรเตอร์สำหรับระหว่างประเทศบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น